Om oss

Vi tillhandahåller trygg håltagning som utförs av personal med lång erfarenhet och med utrustning i toppklass som gör att vi kan jobba snabbt och effektivt. Vi erbjuder även ett brett utbud av tjänster inom rivning, sanering som alltid utförs av personal med hög kompetens och servicekänsla. Vi tar hand om jobben som du inte kan eller vill göra på egen hand. Med rätt utrustning och kunskap går arbetet smidigt.

Vi följer givetvis gällande arbetsmiljölagstiftning och har alla certifieringar som krävs för att arbeta med håltagning i olika material. Vi har dessutom ADR-intyg som ger oss tillstånd att transportera farligt avfall.

håltagning stockholm

Våra övriga tjänster

Utöver olika former av håltagning så arbetar vi även med följande:

  • Kompletta tjänster inom betongskärning inklusive borrning, brytning, slipning och olika former av betongsågning.
  • Asbesthantering och asbestsanering
  • Rivningstjänster för allt från bostäder till industri & kommersiella fastigheter
  • Sanering av fuktskador pga flytspackel/kasein
  • Sanering och omhändertagande av kreosot
  • Luktsanering
  • Mögelsanering
  • Desinficering av lokaler
  • PCB-sanering

Kontakta oss gärna för att få offert på våra tjänster.

Lång erfarenhet och alla certifikat som behövs. Välkommen att anlita oss.