Metoder för betonghåltagning

Den typ av håltagning som vi främst ägnar oss åt är olika former av betonghåltagning. Det är oftast här som våra kunder behöver hjälp. Att ta upp hål i en vägg av trä klarar de flesta av, men vid håltagning i betong behövs andra redskap och god kunskap för att inte orsaka skador på konstruktionen.

Här nedan berättar vi lite mer om de vanligaste typerna av betonghåltagning och hur de går till.

håltagning stockholm

Betonghåltagning - metoder

Vid håltagning i betong väljer vi alltid den metod som vi ser kommer att ge bästa möjliga resultat och minimal åverkan på kringliggande delar. Betong är ofta armerad och därför krävs det borrar och sågar som är anpassade för att ta sig igenom både betong och metall med lätthet. Vi arbetar med professionell utrustning som ger snyggt resultat samtidigt som jobbet går snabbt.

Betongborrning

Den vanligaste metoden vid betonghåltagning är att vi använder oss av specialanpassade borrkärnor. Vid mindre hål ser de ut som ett vanligt borrämne, men är tillverkade av robustare metaller som möjliggör effektiv borrning. Ska vi ta upp större hål så använder vi borrar som ger ett cirkelformat skär som ger en snygg och prydlig kant.

Väggsågning och sågning av betongplattor

Ska vi ta upp hål i väggar, golv, tak eller andra ytor där hålet ska ha raka kanter använder vi oss ofta av kedje- eller handsågar som är specialanpassade för betong. Vanligtvis börjar vi med att borra upp ett hål som ger åtkomst för sågen och gör sedan resten av arbetet med den sågklinga som passar bäst.

Betongbrytning

Vid betongbrytning använder vi oss ofta av en typ av slaghammare som effektivt bearbetar betong. Detta är ofta nödvändigt när vi ska riva bort ett större parti. Kanterna kan sedan sågas för att ge ett snyggt slutresultat.

Betongslipning

Betongslipning kan användas för att snygga till ojämna ytor, både på existerande golv, väggar och tak eller för att rätta till ojämna kanter.

Betonghåltagning med rätt metod för förutsättningarna.
Snabbt, effektivt och alltid med snyggt resultat.